Privacy Beleid

Hieronder vind je de privacy verklaring van Bylianne. In deze verklaring staat beschreven hoe Bylianne met jouw persoonlijke gegevens omgaat, die door Bylianne worden verzameld.

Over Bylianne

Je leest de privacy verklaring van Bylianne(verder te noemen: Bylianne). Bylianne is een online en offline coachingplatform dat zich richt op vrouwen die sterker in hun schoenen willen staan, eetstoornis willen overwinnen en of zelfliefde willen creëren. Bylianne biedt diensten aan in de vorm van coaching, e-books, lezingen en online programma’s

Om deze diensten aan jou te kunnen verlenen verzamelt Bylianne een aantal persoonlijke gegevens van jou. Het is belangrijk dat je weet wat er met jouw persoonlijke gegevens wordt gedaan, hoe jouw informatie wordt verwerkt en hoe je jouw wensen omtrent het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door Bylianne kunt aangeven.

Heb je een vraag over de omgang van Bylianne met jouw persoonlijke gegevens? Via onderstaande weg kan je contact opnemen met Bylianne.

Bylianne

info@lianneblacquiere.com

Persoonsgegevens die Bylianne verwerkt

  1. Naam
  2. E-mailadres
  3. Wachtwoord
  4. Adres
  5. Telefoonnummer
  6. Geslacht
  7. Geboortedatum
  8. Reacties
  9. IP-adres

Doel persoonlijke gegevens

Bylianne verzamelt voor een aantal doelen persoonlijke gegevens. Deze doelen worden hieronder toegelicht

1.Afhandelen van jouw betaling

Bylianne biedt meerdere digitale producten aan, waaronder Een nieuw begin 2.0 en de e-books. Om deze producten te kunnen aanschaffen heeft Bylianne persoonsgegevens van jou nodig. Deze gegevens zijn wettelijk verplicht, omdat de gegevens worden verwerkt in een factuur zodat Bylianne haar belastingaangifte kan verwerken.

2. Aanmaken van persoonlijk account

Om toegang te kunnen krijgen tot het product dat je aanschaft via de website van Bylianne heb je een persoonlijk account nodig. Voor dit account verwerkt Bylianne jouw naam, e-mail en wachtwoord.

3. Reacties op de website

Op de website van Bylianne kun je onder blog berichten een reactie achterlaten. Deze reactie wordt vervolgens gepubliceerd. Wanneer jij je portretfoto uploadt bij het aanmaken van een account, geef je ons expliciete toestemming om deze te verwerken en te plaatsen bij jouw reactie. Wanneer jij je account opzegt, worden je gegevens direct verwijderd.

4. Contact met je op te kunnen nemen indien dit van belang is voor onze dienstverlening

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens die Bylianne ontvangt worden beheerd en verwerkt door middel van:

1.Mollie B.V.

Indien je een product aanschaft via de website van Bylianne dan word je betaling verwerkt door Mollie B.V.

2. Siteground

De website van Bylianne wordt gehost via Siteground.

3. Moneybird

Indien je personal training afneemt van Bylianne dan worden je gegevens voor de facturatie opgeslagen op de website van Moneybird.nl

4. Jetpack

De  back-ups van de website van Bylianne worden gehost door Jetpack. Gegevens die jij achterlaat op de website van Bylianne worden opgeslagen op de servers van Jetpack.

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Bylianne deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die je persoonsgegevens verwerken in opdracht van Bylianne, sluit Bylianne een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt Bylianne ervoor dat jouw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bylianne blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Het kan zijn dat je persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van Bylianne. In dat geval zal Bylianne dat alleen doen nadat hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

Jouw rechten

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Bylianne van je verwerkt en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om Bylianne te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Bylianne jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Bylianne in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je Bylianne toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heeft Bylianne je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe Bylianne met jouw persoonsgegevens omgaat? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Bylianne maakt geen fysieke kopieën van jouw persoonsgegevens. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

Deze systemen zijn beveiligd met een wachtwoord en in sommige gevallen met een tweestaps-verificatie. Bij de tweestaps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en gestuurd naar Bylianne. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn zelf ook beveiligd door middel van een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website van Bylianne beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Bylianne privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

Wijzigingen

Het kan zijn dat Bylianne haar privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat Bylianne een andere werkwijze gaat hanteren. Bylianne zal de nieuwe privacyverklaring altijd op de website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal Bylianne de wijzigingen ook direct met jou communiceren.