Laten we het eens hebben over angsten.

Wat is angst?
Angst is in essentie een interne reactie op het verlies van fundamentele behoeften als autonome, relationele en emotionele veiligheid, zelfregulatie, afstemming, verbinding met jezelf en oriëntatie. Wanneer deze essentiële fundamentele behoeften afwezig of niet binnen handbereik zijn, ervaart het systeem een bedreiging, wat angst als reactie geeft. Hierbij doel ik op langdurige en aanhoudende angst.

Angst of misschien kunnen we het ook verwoorden als een welbekend Engels woord: anxiety, is geen geïsoleerde “stoornis”. Het is een signaal, een weerspiegeling van diepere interne struggles.

De oorzaak van angst ligt in de verstoring van de basisbehoeften van veiligheid, afstemming, regulatie, oriëntatie en verbinding. Wanneer deze basisbehoeften niet worden voldaan, interpreteert het systeem dit als een bedreiging en angst komt naar boven als een manier om te alarmeren dat er iets “niet klopt”. Het is zichzelf aan het beschermen.

Mijn verhaal met angst
In het verleden zag ik mezelf altijd als een angstig persoon. Ik had last van overmatig zweten, rusteloosheid, onzekerheid en een droge mond in sociale interactie, daten, sollicitatiegesprekken, kwetsbaarheid of stressvolle momenten. Ik zei altijd: “Dit ben ik”, “Dit is normaal”, of “Iedereen ervaart angst”. Dus onderdrukte ik dat deel met “anxiety”, omdat ik dat al mijn hele leven had gedaan. Ik schaamde me.

Ik verborg mezelf onder verschillende overlevingsstrategieën en ik was een meester in rationaliseren, waarbij ik delen van mezelf onderdrukte waarvan ik geloofde dat anderen deze niet aankonden of begrepen. Ik had een masker op.

De angst en anxiety werd alleen maar groter. Van de milde symptomen die ik hierboven noemde, tot ernstige symptomen zoals chronische slapeloosheid, hartkloppingen, chronisch piekeren, ernstige paniekaanvallen en een daarbij overheersende angst voor al deze symptomen. Op dat moment kon ik niet bevatten wat er gebeurde en elke symptoom en elke reactie voelde als een verwarrend raadsel.

Als ik er nu op terugkijk, valt alles op zijn plaats. Niet geheeld trauma met daarbij geen fundamentele tools en opvoeding waarin mijn emoties er konden zijn, brachten mijn systeem in een chronische staat van traumatisering. Angst spiegelde deze interne toestand.

Symptomen van angst en anxiety
Het herkennen van symptomen van angst en anxiety helpt om het beter te begrijpen. Voorbeelden van symptomen zijn: snelle hartslag (hartkloppingen), kortademigheid, spierspanning, trillen of shaken, zweten, een onrustige maag, hoofdpijn, gepieker, overmatig piekeren, compulsief denken of gedragen, moeite met concentreren, prikkelbaarheid, rusteloosheid, vermijding, perfectionisme, uitstelgedrag, sociale terugtrekking en perfectionisme.

De kern oorzaak van angst en anxiety
Angst/anxiety is niet de kern. Het is geen stoornis. Proberen angst te behandelen zonder het hele systeem of de onderliggende dreiging die het systeem waarneemt aan te pakken, kan op korte termijn werken, maar op langere termijn zal de angst terugkomen, vooral in momenten van stress en druk.

Er zijn vijf primaire kernoorzaken van angst: disconnectie, afwezigheid of ontoereikende autonome veiligheid, geen afstemming, biologische factoren en opgebouwde onderdukte stress en trauma. Hoe duidelijker we deze factoren in kaart brengen, hoe meer richting we hebben om angst te helen op een manier die in overeenstemming is met de behoeften van ons systeem.

– Disconnectie. In de kern van angst ligt de diepgaande ervaring van disconnectie. Deze disconnectie kan zich op verschillende manieren manifesteren, waaronder een disconnectie tussen geest en lichaam, emotionele verstrengeling of disconnectie van het heden.
> Disconnectie tussen geest en lichaam: Geest en lichaam werken niet samen, bijna alsof ze twee aparte ervaringen hebben of alsof ze aan het touwtrekken zijn.
> Emotionele verstrengeling: We zijn overdreven verweven met de emoties en ervaringen van anderen, vaak ten koste van onze eigen emotionele behoeften. Onze emotionele veiligheid hangt grotendeels af van anderen.
> Disconnectie van het heden: Onze aandacht wordt automatisch naar het verleden of de toekomst getrokken.
> Disconnectie met jezelf: Angst is een andere manier waarop ons systeem ons vertelt: “Je bent te ver van jezelf verwijderd.” “Het is tijd om terug te komen naar jezelf.”

– Afwezigheid of ontoereikende autonome veiligheid creëert angst. Ons autonome zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor het reguleren van de lichaamsreacties op stress en ontspanning, speelt een grote rol bij het ervaren van veiligheid. Wanneer deze veiligheid afwezig of ontoereikend is, ervaart het zenuwstelsel een constante dreiging, wat leidt tot deregulatie, een gevoel van desoriëntatie en het activeren van angst als beschermende respons.

– Mis-afstemming. Dit kan worden gecreëerd tijdens de vroege ontwikkelingsfasen wanneer ouders niet consistent reageerden op onze emotionele behoeften. Deze mis-afstemming gaat dan door in ons volwassen leven wanneer we ons niet leren afstemmen op onszelf, ons lichaam en ons zenuwstelsel. Zodra wij niet handelen naar de behoeften van ons systeem wordt dit als een bedreiging gezien, vandaar dat angst en anxiety als reactie komen.

– Biologische factoren. Hoewel ik biologische factoren niet als de primaire bron van angst beschouw, leidt dit wel tot veel disconnectie en deregulatie van ons systeem. Het brengt ons naar een staat van disbalans welke onze biologie uit balans kan brengen wat het volgende kan veroorzaken: hormonale disbalans, lange perioden van voedingsstoffen tekort, spijsverteringsproblemen, infecties, schimmels en nog veel meer. Deze disbalans kunnen dan een constante bron van dreiging vormen, wat leidt tot angst en anxiety.

– Opgebouwde onderdrukte stress en trauma: Wanneer traumatische stress niet wordt aangepakt, hoopt het zich op in ons lichaam en wordt het een constante bron van dreiging voor ons zenuwstelsel. Een manier waarop ons systeem ons “informeert” dat iets te veel is, is via angst en anxiety.

Om tot de kern van jouw angst te kunnen komen heb je het nodig om je eigen ervaring en de kern van de dreiging die jouw systeem waarneemt duidelijk te maken. Zodra jij de kern aanpakt, zal de angst verzachten, totdat het niet langer nodig is.

Vier manieren van ondersteuning
Het helen van angst en anxiety is een langetermijn doel wat niet alleen het aanpakken van de symptomen nodig heeft, maar ook het kalmeren van je hele systeem om zo het fundament van veiligheid en verbinding te herstellen.

1. Meer veiligheid: Veiligheid is het fundament waarop heling van angst en anxiety is gebouwd. Wanneer je systeem zich veilig voelt, kan het ontspannen, hypervigilantie loslaten en zichzelf herpakken.
– Externe veiligheid: Breng jezelf in een fijne, ondersteunende en veilige omgeving zoals de natuur.
– Routine en voorspelbaarheid: Stel een eenvoudige, maar afgestemde dagelijkse routine vast die een gevoel van voorspelbaarheid en structuur biedt, waardoor je systeem zich veiliger voelt.
– Emotionele veiligheid: Herstel de interne patronen om een gevoel van emotionele veiligheid en rust van binnenuit te vinden.

2. Meer zelf-afstemming: Zelf-afstemming houdt in dat je jezelf afstemt op je eigen emoties, behoeften en grenzen. Het gaat om een diepe en zachte verbinding met jezelf ontwikkelen.

Zo ondersteun je zelf-afstemming: Respecteer de grenzen van je systeem en vertrouw op het feit dat het kan helen en verwerken. Te snel gaan of op manieren die het niveau van veiligheid en capaciteit van je systeem op dat moment overschrijden, activeert het systeem alleen maar en activeert angst en anxiety.

3. Meer oriëntatie: Het herstellen van de impuls van oriënteren is 40% van wat een systeem stabiliseert wat onveilig is en in deregulatie zit. En met oriëntatie bedoel ik niet geforceerd en obsessief scannen van je omgeving.

Ons systeem heeft een natuurlijke impuls om zichzelf te oriënteren. Het belangrijkste is om het te laten oriënteren of, beter gezegd, jezelf te leren hoe je het wil oriënteren. Je in omgevingen bevinden waar het voor je systeem gemakkelijker is om zich te oriënteren, is een fijne manier om te beginnen. Laat je ogen natuurlijk rusten op dingen die je mooi vindt zowel buiten als in je huis. Luister naar iets waar je oren natuurlijk naar willen luisteren. Hoe minder inspanning het kost om te oriënteren, hoe meer ons systeem het onthoudt. Oriëntatie gaat ook over een levensoriëntatie. Angst gaat vaak lekker op onzekerheid en chaos. Je systeem een gevoel van oriëntatie en dus directie + perspectief geven kan helpen bij het verlichten van angst.

4. Meer van jou, de Echte Jij, degene onder de beschermingen en het trauma en dat deel in jou wat moest overleven.

Twee eenvoudige oefeningen:
– Herstel de relatie met je lichaam.
Hoe zou jij je lichaam benaderen zodra het een emotioneel getraumatiseerd en gewond 2-jarig kind was? Hoe zou je spreken, het aanraken, het troosten, er op willen afstemmen of het willen voeden?

Hoe zou jij je lichaam benaderen zodra dit het meest wijze levende wezen in het Universum was? Hoe zou je ernaar luisteren, het aanraken, er tegen spreken en er op afstemmen? Wat zou je vragen?

Verken dit eens voor één week. De ene dag het gewonde 2-jarige kind en de andere dag het meest wijze Levende Wezen in het Universum.

– Verander je relatie met angst en anxiety.
Wees nieuwsgieriger naar je angst, maak er vrienden mee en zoek de wijsheid op. Je kunt een dagboek maken met als titel “Mijn angstige zelf”, en schrijf alsof het angstige zelf spreekt en jij ernaar luistert.

Heb jij weleens last van angsten, paniek en/of anxiety? In mijn online fundamentals cursus leer jij jezelf reguleren, onderzoeken en tot in de kern helen. Klik HIER voor meer info.

Als je nieuwsgierig bent naar het samenwerken met je lichaam en wilt leren hoe je in plaats van tegen je lichaam werkt leert hoe je het kunt uiten, wil je leren hoe jij daadwerkelijk kunt verwerken wat zo’n lange tijd zo zwaar voelde en hoe jij veilige verbindingen kunt creëren? Dan nodig ik je uit voor de Transformative Trauma Healing Fundamentals. Een laagdrempelig programma die je op eigen tempo kunt volgen en jou de eerste mooie stap in jouw helingreis kan bieden.

Klik hier voor meer informatie over het programma of stuur mij een DM op Instagram wanneer je eerst wilt voelen of het een match is.

Ik hoop je daar verder te mogen begeleiden in dit prachtige, helende werk.