Ik had vroeger een nogal tegenstrijdige benadering van “mezelf beschermen”. Jezelf afwijzen, zodat anderen je geen pijn meer kunnen doen, herken je dat?

Op het eerste gezicht lijkt het zeker tegenstrijdig, maar als je er door de lens van het zenuwstelsel en ontwikkelingstrauma naar kijkt, is het eigenlijk heel logisch. Lees in dit blog verder hoe ik mijzelf beschermde in drie categorieën.

Ik zie mezelf beschermen in deze drie categorieën:

1. Controle

Allereerst was ik altijd super kritisch op mezelf. En daarin, als ik mezelf als eerste bekritiseerde, was het alsof ik mezelf kon beschermen tegen iemand anders die het later zou doen. Ik wees mezelf al af, zodat het minder pijn zou doen als iemand anders dat deed. Dus niemand anders kon me meer pijn doen dan dat ik mezelf zou doen.

Als dit ook bij jou resoneert, weet dan dat dit patroon om verschillende redenen kan ontstaan. Misschien werd je als kind afgewezen voor gewoon jezelf zijn. Of je moest je zorgen maken om niet in de problemen te komen – want op dat moment was het een bedreiging voor je veiligheid. Dus leerde je een verwachting stellen dat je het verkeerd kon doen, en 9 van de 10 keer was het ook verkeerd wat je deed.

2. Verbinden met anderen

Daarna werd ik heel snel boos op mezelf. Het voelde moeilijk om die boosheid los te laten. Trauma training leert ons hoe we als kinderen altijd observeren hoe onze ouders ons behandelen. En wat er kan gebeuren, is dat we de houding waarmee zij ons vroeger benaderen gaan overnemen, om een gevoel van verbinding en connectie met hen te voelen- en als kind is deze verbinding waar we afhankelijk van zijn om te overleven.

Dus als kind, ervaarde ik dat anderen snel boos op me werden, en ik leerde dat gedrag te spiegelen. En daarin was het bijna alsof ik hun kant kon kiezen… tegen mij… en veiligheid kon vinden in die solidariteit en dus in die verbinding.

3. Zoeken naar overeenkomsten

En tot slot was mezelf in schaamte zetten mijn tweede natuur. Toen ik klein was, werd ik beschaamd en bekritiseerd, omdat ik niet aan verwachtingen voldeed. In die tijd raakte mijn nog ontwikkelende zenuwstelsel gewend aan dit gevoel – schaamte en teleurstelling in mezelf. Deze gevoelens werden vertrouwd. En we weten dat wat het zenuwstelsel als vertrouwd opmerkt, dit ook als veilig beschouwt.

Dus om deze illusie van veiligheid opnieuw te creëren, en vertrouwde gevoelens en hun sensaties te ervaren, ging ik veel uit de weg, communiceerde ik slecht en stak ik mijn hoofd in het zand, zodat ik die schaamte en teleurstelling in mezelf weer kon voelen. Bizar hé?

Het herhalen van al deze patronen was een volledig onbewust proces – het gebeurde gewoon automatisch. Maar er komt een moment waarop “veiligheid” niet langer controle, connectie en overeenkomsten betekent op de manier zoals het vroeger was. JIJ bereikt een punt waarop deze dingen volledig opnieuw gedefinieerd kunnen worden. Jouw omstandigheden zijn anders. De autonomie en de verantwoordelijkheid die jij over je leven hebt, zijn anders.

Jezelf beschermen hoeft niet langer te betekenen dat je jezelf aanvalt. In plaats van zelfbescherming te gebruiken om gemeen en afwijzend te zijn naar jezelf, kun je starten met het beschermen van wie je bent en wie je wilt zijn. Je kunt zelfbescherming gaan zien als zelfexpressie.

In plaats van zelfbescherming te gebruiken om jezelf te onderdrukken en af te sluiten, kun je alles wat en wie je bent omarmen en voor jezelf gaan staan.

Bescherm jezelf door je stem te gebruiken.
Bescherm jezelf door op te komen wanneer je een verandering wilt.
Bescherm jezelf door je grootste advocaat te zijn.
Bescherm jezelf door je behoeften voorop te stellen.
Bescherm jezelf door jezelf eraan te herinneren dat je niet een probleem bent.
Bescherm jezelf door te geloven dat je een goed persoon bent.
Bescherm jezelf door niet toe te laten dat anderen je slecht kunnen laten voelen.
Bescherm jezelf door van jezelf te houden.

Hoe kun je dit in je leven oefenen? Hoe kun je bewegen, spreken en handelen naar deze dingen toe?


Weet dat het echt een oefening, een proces is. Maar het begint door voor jezelf duidelijk te krijgen en echt bewust te worden van het FEIT dat je niet hoeft te leven zoals je vroeger deed. Je kunt nu kiezen wat veiligheid voor jou betekent en hoe het voelt. Vertrouw daarop, lief mens!

Als je nieuwsgierig bent naar het samenwerken met je lichaam en wilt leren hoe je in plaats van tegen je lichaam werkt leert hoe je het kunt uiten, wil je leren hoe jij daadwerkelijk kunt verwerken wat zo’n lange tijd zo zwaar voelde en hoe jij veilige verbindingen kunt creëren? Dan nodig ik je uit voor de The Healing Fundamentals. Een laagdrempelig programma die je op eigen tempo kunt volgen en jou de eerste mooie stap in jouw helingreis kan bieden.

Klik hier voor meer informatie over het programma of stuur mij een DM op Instagram wanneer je eerst wilt voelen of het een match is.

Ik hoop je daar verder te mogen begeleiden in dit prachtige, helende werk.